סמכות ומקורות הסמכות

אילו הגיעו לכדור הארץ יצורים מכוכב הרחוק מאיתנו אלפי שנות אור , שבו מתקיים שוויון מוחלט בין היצורים , והיו מתבוננים באינטראקציות המתקיימות בין איש אחד בבית הספר לבין אנשים רבים אחרים , הם היו קרוב לוודאי שואלים את עצמם לפשר היענותם של הרבים להוראותיו של אותו אדם . מדוע , למשל , מסכימים רוב האנשים בבית הספר לציית להוראותיו של זה שהם מכנים " מנהל ” ? כיצד משיג המנהל את הזכות הנכבדה להורות לאחרים כיצד לנהוג ולאילו מטרות לכוון את מאמציהם ? אילו היה מדובר ביחסים כוחניים המבוססים על כפייה בין אנשים , הרי שתמונה של אדם אחד המאיים בכוח הזרוע על אדם אחר הייתה מסבירה את היענותו של החלש לדרישות החזק . אבל , בארגון הבירוקרטי , ובית ספר כפי שראינו שייך לקטגוריה זו של ארגונים , הכוח הניתן למנהל בשל תפקידו הוא הכוח הלגיטימי , או כפי שהראה ובר , מבנה הכוח מתורגם למילה סמכות . להבדיל מרוב סוגי הכוח , סמכות תלויה בנכונותם של הכפופים להפקיד בידי הממונה את הכוח להורות להם כיצד להתנהג בעבודתם . ללא מתן היתר מעין זה , לא יוכל מנהל בית הספר ) ובעצם כל מנהיג ( להטיל מרותו על הכפופים לו . דוגמה לכך אנו מוצאים ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ