כוחו של מנהל בית הספר

במהלך ימיה של ההיסטוריה האנושית , התאפיינו רבים מן היחסים בין אנשים בחוסר איזון כוחני בין בעל הכוח הרב ) בעל ההון , האציל , המלך , המצביא ( לבין זה הנעדר כוח רב ) הצמית , העבד , החייל הפשוט (; הסדר החברתי התבסס על ציות מוחלט של חסרי הכוח לאלה המחזיקים בכוח . התערערותו של הסדר החברתי בעת מהפיכות או מרידות הובילה להבנייתו של מבנה כוח חדש בחברה , וחוזר חלילה . מהו בעצם ה " כוח ” , שהשפעתו על חיי החברה האנושית כה רבה ? כיצד מתקשר מושג זה לבית הספר ולדרכי ניהולו ? במשך שנים רבות נקשר המונח " כוח ” ביכולתו של אדם אחד להשפיע ולשלוט באדם אחר וביכולת לגרום לו לבצע את מה שהוא רוצה שיבצע . הווה אומר , כוח מתייחס ליכולת לשנות התנהגויות או עמדות של הזולת באופן הרצוי לבעל הכוח . הדגש כאן הוא על היכולת לעשות זאת . למנהל בית הספר הכוח להחליט באילו כיתות המורה ילמד בכל שנת לימודים , מי מהמורים יקודם לתפקיד רכז שכבה , או מהן הדרכים שבהן יש להורות בבית הספר . הוא מחזיק ביכולת להפעיל סמכות על מורים ותלמידים בהתבסס על הכוח העומד לרשותו מעצם משרתו הרמה בארגון , אך בדרך כלל אין הוא צריך להפעיל שליטה ישירה על...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ