מדידת האקלים של בית הספר

אחת השאלות העולות במחקר על האקלים הארגוני של בית הספר מתייחסת לדרך שבה ניתן למדוד את האקלים בקרב המורים או התלמידים . הואיל והאקלים מוגדר כסך כל התפיסות של חברי הארגון , למדידתן של תפיסות המורים , ההורים , התלמידים ושאר באי בית הספר נודעת חשיבות רבה במדידתו . ההנחה הרווחת היא כי תפיסותיהם של מורים , תלמידים , הורים ומנהלים את הסביבות החברתיות , הפיזיות והפדגוגיות בבית הספר עשויות להשפיע גם על התהליכים החינוכיים המתקיימים בבית הספר וגם על התוצאות שלהם ) למשל , שביעות הרצון של התלמידים מבית הספר , הישגי התלמידים ( . עיקר המדידה של האקלים הארגוני מתבצעת באמצעות שאלוני סקר , שבהם מתבקשים מורים , הורים , תלמידים , מנהלים , רכזים ובעלי תפקידים שונים לציין את עמדתם כלפי היבטים שונים בארגון הבית ספרי . למשל , מורים עשויים להישאל על מה שנחשב כ " ראוי” בחיי בית הספר ותלמידים על תחושת המיטביות שלהם בבית הספר . זאת ועוד , שאלונים שונים שפותחו בארץ ובעולם בודקים את הדרכים שבהן קבוצות שונות הקשורות לבית הספר תופסות את היחסים בין מורים ותלמידים , את תחושת הביטחון בבית הספר , את מידת היעילות של המינהל...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ