אקלים בית הספר

המושגים " תרבות בית הספר ” ו " אקלים בית הספר ” שלובים זה בזה והיחסים ביניהם נתונים לוויכוח תיאורטי ואמפירי מאז החל המחקר על אודות התרבות הארגונית והאקלים הבית ספרי . שני המושגים - תרבות ואקלים , משמשים לתיאור אופיו של בית הספר , והשאלה העולה היא האם הם מתייחסים , בעצם , לאותם מרכיבים . ההנחה הרווחת היא כי המושג תרבות , שמקורו בכתבים אנתרופולוגיים וסוציולוגיים , מתייחס לנורמות , ההנחות והאמונות בארגון , בעוד שהמושג אקלים , שמקורו בפסיכולוגיה ובתורת הארגון , מתייחס לתפיסות של האנשים בארגון המשקפות את הנורמות , ההנחות והאמונות הללו ) . ) Owens , 2004 בעוד שהאקלים מצטייר במונחים של תפיסות משותפות לחברי הארגון , התרבות נתפסת במונחים של ערכים , משמעויות והנחות משותפות . חוקרי האקלים מודדים את הדרכים שבהן חברי הארגון תופסים את האקלים הארגוני , בעוד שחוקרי התרבות בוחנים מה חושבים חברי הארגון על עצמם ובאיזה אמונות הם מחזיקים . יש לציין כי לשיטתם של הוגי דעות אחדים , האקלים נתפס כתת – רכיב של התרבות בארגון . בעוד שהתרבות מורכבת ממערכת של ערכים שמעצבת את דפוסי הפעולה בבית הספר , האקלים מתייחס לא...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ