תרבות של אמון בבית הספר

בשנים האחרונות החלו חוקרים שונים לבחון את רכיב האמון בתרבותם של בתי ספר לאור ההבנה כי אמון ) trust ( בין חברי הצוות למנהל ובינם לבין עצמם ולתלמידיהם מקל על שיתוף פעולה , מרבה פתיחות בין אנשים , מחזק לכידות קבוצתית ומביא לשיפור בהישגי תלמידים . יחסי אמון נבנים כאשר קיימת תלות הדדית בין חברי הארגון , כלומר , האינטרסים של מורה אחד אינם יכולים להתממש בלי עזרתו של מורה אחר . מורים תלויים במנהל למימוש תפקידם אך המנהל זקוק להם לשם תפעולו התקין של בית הספר . בנוסף , אמון קשור בפגיעות ; לבטוח במישהו פירושו להיחשף בפניו מתוך אמונה שהוא לא ישתמש לרעה במידע שמסרת לו . זאת ועוד , המונח אמון נקשר במונחים כמו צדקנות , אמינות , הוגנות ופתיחות . חמישה רכיבים נקשרים לדעת ויין הויי ועמיתיו ) Hoy et al ,. 2006 ( למושג אמון : . 1 כוונות טובות ( benevolence ) הינו האלמנט המרכזי באמון . זהו הביטחון שהדברים החשובים לאדם לא יינזקו . לדוגמה , כאשר אין אמון בכוונותיו של המנהל , המורים מודאגים מאוד מנזק אפשרי וממשי למעמדם . . 2 מהימנות ( reliability ) היא המידה שבה ההתנהגות ניתנת לניבוי ומועילה לצד השני . זו איננ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ