חקר תרבות המורים בבית הספר

ההכרה כי התרבות הבית ספרית איננה בהכרח אחידה אלא כוללת מספר תת – תרבויות הובילה חוקרים במינהל החינוך לבחון את תרבותם המקצועית והחברתית של המורים בבית הספר . הניתוחים על תת – התרבות של המורים התמקדו בשלוש שאלות : איך מצטיירים התלמידים בקרב המורים , כיצד מורים מתייחסים זה לזה , ומה השפעתה של תרבות המורים על יחסי בית הספר והקהילה . התשובות לשאלות הללו שונות מבית ספר אחד למשנהו . אוריינטאציות ואינטראקציות של מורים עם תלמידים בשני בתי ספר ) חטיבות ביניים ( ייחודיים נמצאו כשונות זו מזו ) . ) Mets , 1986 באחד , מורים תפסו את התלמידים כלומדים רציניים ועודדו אותם להשקיע בלימודים . המורים התמקדו בעניינים לימודים , שיתפו פעולה עם התלמידים ויחסם אליהם היה ידידותי , חברי , ואפילו הומוריסטי . ההנחה הסמויה הייתה שכאשר אנשים מכירים טוב זה את זה , הם גם יחבבו יותר זה את זה . בבית הספר השני , לעומת זאת , מורים תפסו את התלמידים כאנשים בעייתיים הזקוקים למשמעת ברזל ולפיקוח צמוד ועלבו בהם לעתים קרובות , אף על פי שבית ספר זה פנה למחוננים . גבריאל הורנזיק ומשה טטר ) Horenczyk & Tatar , 2002 ( הראו שבעוד החברה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ