תרומת התרבות הארגונית לאפקטיביות בית הספר

מאז שהחל העיסוק המחקרי בתרבות הארגונית של בית הספר , תשומת לב רבה הוקדשה לזיקה בין התרבות הארגונית למידת האפקטיביות של בית הספר , הנמדדת בעיקר באמצעות הישגי התלמידים ) . ) Deal & Peterson , 2009 מדידת התרבות של בית הספר מתמקדת במידה שבה התרבות יוצרת תפוקות המוערכות על ידי הקבוצות הדומיננטיות בחברה )& Lumby . ) Foskett , 2011 ואכן , חוקרים פורצי דרך בתחום , בסוף שנות השבעים , הצביעו על קשר אפשרי בין תרבות בית הספר ולמידת התלמידים . רונאלד מוס ) Moos , 1979 ( דיווח על מחקר רחב –היקף שהתבצע בבתי ספר על – יסודיים ובמכללות בארצות הברית , ותמך בראיות רבות בכך שלמידה והתפתחות אצל ילדים מושפעות בצורה חזקה מהתרבות הארגונית של בית הספר . לאחר שחקר 10 , 000 בתי ספר על – יסודיים ביותר מחמש מאות כיתות , זיהה מוס מאפיינים של תרבות ארגונית בכיתה שמקלים על הישגי התלמידים מצד אחד , וגורמים ללחץ או לניכור בקרב התלמידים ומעכבים תהליכים של למידה , מצד שני . הוא מצא שגורמים סביבתיים שקיבלו משמעות סמלית , כגון עיצוב הכיתה , לוח הזמנים של הפעילויות בבית הספר ומבנה הבניין משפיעים על למידתם של התלמידים בבית הס...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ