סמלים כמתווכים בין חברי הארגון

הנורמות השולטות בבית הספר לצד התגמולים והסנקציות המתלוות אליהם , עשויים להיות מועברים באופן ישיר או באופן עקיף באמצעות פעולה סמלית כדוגמת הפצת סיפורים על אירועים חשובים בחיי בית הספר ) למשל , איך הצליח בית הספר להתמודד עם בעיות משמעת בהצלחה ( , כינון ריטואלים ) למשל , מסדר בוקר ( , או הפצת ססמאות ) למשל , " עירוני א - א' בכול ” ( . הסיפורים והטקסים מספקים דוגמאות מוחשיות ונראות לעין של " הראוי ” בארגון . למשל , פרסום סיפורים על אודות מורים מוצלחים בבית הספר , שתכליתם לחזק נורמות של מצוינות בהוראה בבית הספר , או הבלטת סיפור אודות מורה שהרבתה לבקר בבתי התלמידים , שתכליתו לחזק ערכים של אכפתיות ודאגה לתלמידים . מורים חדשים הנחשפים לסיפורים הללו עשויים לחזק את תחושת מחויבותם לתלמידיהם ואת נאמנותם לשליחותם החינוכית . הם בעצם " מבינים ” מה מצופה מהם , מה הוא הראוי והמקובל במקום עבודתם החדש . בבתי ספר רבים גיבורי – על וגיבורות – על מייצגים את הערכים המרכזיים ומהווים מודלים של התנהגות רצויה . הפעולה הסמלית עשויה לבוא לידי ביטוי בהתנהגותו של המנהל . למשל , מנהל המקפיד על ניקיון חצר בית הספר ואוס...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ