תגמולים וסנקציות

לנורמה מתלוות ציפיות , המגדירות מה מצופה מבעל תפקיד מסוים בבית הספר . למשל , נניח שהנורמות בבית הספר מדגישות סיוע לעמיתים . אחת הציפיות הנובעות מכך ממקדת את תשומת לבם של מורים ותיקים לקשיים הפוטנציאליים של מורים חדשים . המורה הוותיק בבית הספר מצופה לסיוע ולתמיכה מקצועית ורגשית למורה החדש . היענות לציפיות הנורמטיביות הקיימות בבית הספר מובילה , בדרך כלל , לקבלת תגמולים חיוביים מעמיתים או מהנהלת בית הספר . לדוגמה , מורה ותיק שמסייע למורה חדש זוכה לשבחים מהמנהל באירוע סיום שנת הלימודים של הצוות . אבל , על מנת שהציפיות ישפיעו על הנעשה בבית הספר הלכה למעשה , צריכות להתלוות אליהן גם סנקציות אפשריות . הסנקציות הן האמצעים שבאמצעותם הארגון מנסה לגרום לעובדים לציית לציפיות ולפעול על פיהן . הסנקציות עשויות להיות פורמליות או בלתי פורמליות . למשל , מנהל בית הספר עשוי להפנות מורה קבוע שאינו מתייחס לתלמידיו בהתאם לנורמות המקובלות בבית הספר , לוועדה פריטטית המורכבת מנציגי משרד החינוך וארגוני המורים , על מנת לשקול הפסקת העסקתו . לחלופין , המנהל וסגניו עשויים למנוע מאותו מורה להורות בכיתות המאוכלסות בתלמ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ