נורמות

הערכים הרווחים בבית הספר משתקפים במערכת הנורמות שבו . נורמות הן הכללים הלא כתובים שמנחים מה יש לעשות ומה אין לעשות בארגון מסוים . הנורמות באות לידי ביטוי בכללי התנהגות לא כתובים שהתקבלו כלגיטימיים על ידי חברי הארגון , ומייצגים אמונות משותפות לכלל חברי הקבוצה לגבי ההתנהגויות הנאותות בארגונם ) . ) Homans , 1950 לדוגמא , בבתי ספר יסודיים רבים שולטים ערכים של דאגה לתלמיד , אמפתיה לצרכיו , ומחויבות רגשית עמוקה להתפתחותו האישית ולביטחונו בבית הספר . לעומת זאת , בבתי ספר על יסודיים נמצא ערכים הקשורים יותר להישגי התלמידים , הצלחתם הלימודית , וכמובן מחויבותם להצלחתם זו בקרב המורים . דרך חשובה שבאמצעותה התרבות הארגונית משפיעה על ההתנהגות של העובד הן הנורמות שהמערכת החברתית ממסדת ומחזקת . לנורמות השפעה ישירה על התנהגותם של המנהלים , המורים והתלמידים בבית הספר . הן בולטות לעין הרבה יותר מאשר הערכים , ומספקות , בדרך כלל , הנחיות ברורות להבהרת ההיבטים התרבותיים של חיי הארגון . למשל , הנורמות קובעות איך על המורים להתלבש , לדבר , להתמודד עם עימותים , או לעמוד בפני לחצים . יתר על כן , לנורמות השפעה רבה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ