ערכים

ניתוח התרבות הבית ספרית מתחיל בזיהוי הערכים המכוננים של בית הספר . כאן השאלות ששואל החוקר או המנהל מתייחסות לסוג ההתנהגויות המוערכות בבית הספר ולחזון שאליו שואף בית הספר . ערכים הם האמונות לגבי מה שרצוי . הם משקפים את ההנחות העומדות ביסוד התרבות בארגון ומגדירים מה על העובד לעשות על מנת להצטיין בעבודתו )& Hoy . ) Miskel , 2005 הערכים המשותפים לחברי הארגון מגדירים את זהותו הייחודית של בית הספר ואת הסטנדרטים ה " נכונים ” לפעולה בארגון , ובכך מסייעים למורים לקבל החלטות המבוססות על אמות המידה הראויות בארגון . הם משמשים כאמות מידה למה " ראוי ” ומה " אינו ראוי ” בהתנהגות של המורה , המנהל ושאר בעלי התפקידים בבית הספר . חוקרים פונקציונליסטים הקדישו תשומת לב רבה לחקר קונפורמיות לעומת סטייה מהערכים , כמדד לבדיקת עוצמתה של התרבות הארגונית ) . ) Firestone & Louis , 1999 התרבות הארגונית לפיכך מצטיירת , לעתים , כ " מאגר ” המספק לחברי הארגון אסטרטגיות לפעולה , שבהן הם משתמשים בדרכים שונות . ספרו של ויליאמס אושי ) , ) Ouchi , 1981 המהווה את אחד המחקרים פורצי הדרך בתחום התרבות הארגונית , הדגים את השפעתם...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ