רכיבים מרכזיים של תרבות ארגונית

חשיבות רבה נודעת להבנת הרכיבים של התרבות הארגונית וטבעה , בעיקר , משום שהממדים הפורמליים – מבניים שתוארו בפרק הקודם מציירים תמונה חלקית בלבד של הארגון ופעולותיו . מודעות להשפעתם של ערכים ועמדות המשותפים למורים ולתלמידים בבית הספר מסייעת להעריך נכונה את האפשרויות העומדות בפני מנהל המעוניין להחדיר שינוי לבית ספרו . שהרי , תרבות ארגונית היא גורם בעל השפעה רבה מאוד על מידת האפקטיביות של הארגון ) . ) Campbell & Southworth , 1992 לפיכך , מנהלים החושקים בשיפור המורל והפרודוקטיביות של המורים שאותם הם מנהיגים , מן ההכרח שיבינו את התרבות הארגונית בבית ספרם . התרבות הארגונית , כפי שעולה מן ההגדרות השונות של מושג זה , מורכבת ממספר רכיבים מרכזיים , בהם ערכים , נורמות , תגמולים , סנקציות , וסמלים . מושגים אלה משמשים מושגי יסוד בחקר " התרבות הארגונית ” של בית הספר , הן על ידי החוקר במינהל החינוך והן על ידי מנהלים , המעוניינים להבין , כל אחד מטעמו הוא , את התרבות הארגונית של בית הספר .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ