הגדרות של תרבות ארגונית

כל ארגון פועל בהתאם למערכת של ערכים , מטרות והליכים בלתי רשמיים , המסייעים להגדרת המתרחש בו , ובית ספר אינו יוצא דופן בהקשר לכך . כאשר המאפיינים הללו נצפים בבית הספר הם מכונים בשם " תרבות בית הספר ” . כיוון שאין הגדרה אחת ברורה ומוסכמת בתחום האנתרופולוגיה למונח " תרבות ” , הגדרות רבות הוצעו במהלך השנים למונח " תרבות ארגונית ” . בשל קוצר היריעה יוצגו כאן מספר הגדרות המייצגות תפיסות שונות של המושג . על מנת לבחון את ההגדרות של התרבות הארגונית של בית הספר נתחיל בהגדרתו של אחד מהחוקרים הבולטים בתחום המינהל והארגון , אדגר שיין . שיין הגדיר את התרבות הארגונית כ " דפוס של הנחות בסיסיות המשותפות לחברי הקבוצה , אשר הושרש בקבוצה תוך כדי פתרון בעיות [ הנוגעות לעבודת הארגון ] , והוכח כמוצלח , ולכן נלמד על ידי חברי הארגון החדשים כדרך הנכונה לתפוס , לחשוב ולהבין את הבעיות השונות הללו ” ) . Schein , 1992 , p . ) 12 הגדרות אחרות מדגישות את ממד הלמידה , ומפרטות ביתר שאת את מרכיבי התרבות , כפי שעולה מהמדגם הבא של הגדרות שפותחו הן במינהל הכללי והן במינהל החינוכי : תרבות ארגונית היא הרוח והאמונה המאפיינות ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ