פרק שלישי תרבות בית הספר ואקלימו

הפרק הקודם התמקד בהיבטים הפורמליים של סמכות וכללים בבית הספר שתכליתם , בין השאר , לסייע להנהלת בית הספר ולמוריו בהשגת המטרות החינוכיות שהציבו לעצמם . אבל , לצד מבנה פורמלי זה , קיימות רשתות של קשרים לא פורמליים ונורמות לא כתובות הנוצרות מתוך האינטראקציות של הפרטים והקבוצות השונות המרכיבות את בית הספר . למרות שלבית הספר מטרות רשמיות , הרי שהפעולות השונות שיינקטו בו לשם מימושן נתונות לפרשנותם של המורים העובדים בבית הספר . הדרך שבה הם מפרשים , לדוגמה , את תוכנית הלימודים , משקפת את מערכת הערכים , סדרי העדיפויות והנחות היסוד של מי שעובד ) ולומד ( בבית הספר . הפעולות שיינקטו בסופו של דבר על ידי חברי בית הספר הן תוצאה של פשרה בין הערכים המכוננים את התרבות הבית ספרית לבין הכללים והתקנות של משרד החינוך או הרשות המקומית המממנת את בית הספר . המבקר בכמה בתי ספר יכול לחוש כי לכל בית ספר ייחודיות משלו ואווירה שונה משל בתי ספר אחרים . האחד משרה אווירה נינוחה , פתוחה וידידותית בעוד בשני מורגשת תחושה של ניכור , חוסר עניין ועוינות . מושגים שונים פותחו בספרות המקצועית לתיאור הייחודיות הארגונית הזו כ " א...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ