רשימת מקורות

אדן , ד ‘ ) . ) 1997 מי מבקר את עבודת המורים ? פיקוח סמוי בבית הספר . עיונים במינהל ובארגון החינוך , . 60 - 31 , 21 אופלטקה , י ‘ ) . ) 2002 תפיסות והתנהגויות שיווקיות של מנהלי בתי ספר בעיר תל אביב . עיונים במינהל ובארגון החינוך , . 121 - 93 , 26 גולדרינג , א ‘ ) . ) 1987 האקלים הארגוני כמרכיב במערכת הקשרים הרופפים בבית הספר . עיונים במינהל ובארגון החינוך , . 40 - 27 , 14 גזיאל , ח ‘ ) . ) 1989 הקשר בין דפוסי הפקוח בחנוך לבין מאפיינים ארגוניים וסביבתיים של בית הספר . עיונים במינהל ובארגון החינוך , . 26 - 5 , 16 רוזנבלט , ז׳ ושירום , א׳ . ) . ) 2007 היעדרויות מורים בישראל : גורמי רקע אישיים וארגוניים . מגמות , מ " ה ) . 329 - 301 , ) 2 שרן , ש ‘ , טהון , ר ‘ , ופרח , י ‘ ) . ) 1987 האם בית הספר הוא ארגון בעל חיבורים רופפים ? עיונים במינהל ובארגון החינוך , . 26 - 5 , 14 Argyris , C . ) 1993 ) . The individual and the organization : Some problems of mutual adjustment . New York : Irvington . Barth , R . ) 1991 ) . Improving schools from within . San Francisco : Jossey - Bass . Bennis , W ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ