גודל הארגון הבית ספרי והשלכותיו

היבט מעניין בתחום המבנה הארגוני של בית הספר שזכה להתעניינות מחקרית בשנים האחרונות , הוא גודלו של בית הספר ומידת הצפיפות השוררת בו . חוקרים בחנו את הקשר בין גודל הארגון למשתנים שונים ) הישגים לימודיים , שביעות רצון מבית הספר , התנהגות המורים וכדומה ( וכן את השפעותיה של צפיפות – יתר של תלמידים בבית הספר על היבטים שונים בתהליך החינוכי המתקיים בו . החוקרים הציגו שאלות כגון , מה גורם לבתי ספר קטנים להיות טובים יותר על פי ההנחה המקובלת ? האם קיים " גודל אידיאלי ” המתאים לתלמידים מרקע חברתי – כלכלי מסוים ? האם בתי ספר על – יסודיים יכולים להיות " קטנים מדי ” ? המחקרים הסוציולוגיים בנושא מראים כי בתי ספר קטנים עדיפים על גדולים משום שהם מאפשרים יחסים אישיים בין חברי הארגון הבית ספרי ותוכניות לימודים ממוקדות יותר . אבל , האם גם בית ספר גדול משופע ביתרונות ? אכן , בית ספר גדול מאפשר מגוון רחב של תוכניות לימודים ומשאבים רבים יותר . בבתי ספר גדולים ישנה מסה מספקת של תלמידים בעלי צרכים זהים , המאפשרת להנהלת בית הספר לעצב תוכניות ומסלולי לימוד המתאימים לצרכים של מרבית התלמידים . בניגוד לכך , בבתי ספר ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ