המבנה המשתף של בית הספר

בשל מאפייניו הייחודיים של בית הספר והטכנולוגיה הלא – ודאית עליה מתבסס תהליך החינוך הבית ספרי , הציעו הוגי דעות שונים מודל משתף למבנה הארגוני והניהולי של ארגון זה . טבעו הפורמלי וההיררכי של הארגון הבירוקרטי נראה לרבים כבלתי מתאים לארגון החינוכי , וחוקרים רבים במינהל החינוך פנו לעיצוב או לאימוץ מודלים מבניים המדגישים שיתוף עובדים בקבלת החלטות ומעלים לסדר עדיפות נושאים כרוח הצוות , שביעות הרצון של העובדים והנעתם , כחלק חשוב במימוש מטרות הארגון . המקור התיאורטי לגישה זו הוא עבודתו של דוגלאס מקגרור ) McGregor , 1960 ( אשר הציע אבחנה מושגית בין שני סוגי התייחסות של מנהלים לכפופים להם , המשפיעות על המבנה הארגוני ועל אופן השליטה והסמכות הנהוגים בו . כך , מנהלים המחזיקים בתפיסת X סבורים , כי האדם הממוצע סולד מעבודה ועושה כל שביכולתו על מנת להימנע ממנה . בשל נטייה מולדת זו , המנהל חייב לכוון , לשלוט ולאיים על העובדים ; העובד הממוצע מעדיף שליטה והכוונה על ידי עובד בעל סמכות בארגון . בניגוד לתפיסה זו , מנהלים המחזיקים בתפיסת Y מניחים שהעבודה היא עיסוק טבעי ורצוי כמשחק או כמנוחה , שמחויבות למטרות ה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ