המודל הבירוקרטי של ובר

מי שמזוהה יותר מכול עם הניסיון להבין את המבנה הבירוקרטי של הארגון הוא הסוציולוג מקס ובר ) , ) Weber , 1947 שבחן את המבנה של ישויות ממשלתיות , אך מסקנותיו נכונות , במידה מסוימת , לארגונים אחרים , כולל בתי הספר . ובר לא רק התעניין בתיאור המאפיינים השונים של הארגון הבירוקרטי שצמח בתקופת חייו , אלא בדרך שבה הסמכות התפתחה ופעלה בארגון . הוא התמקד , יחד עם זאת , בהיבטים הפורמליים של הארגון . המודל האידיאלי שהוא פיתח תיאר את החלק הנראה לעין של המערכת החברתית , שבו כללים , תקנות , חיזוקים וסנקציות . אבל , המודל התעלם מהממד הלא פורמלי בארגון , ולכך כוונה מקצת הביקורות שהוטחה בו מצד הוגי דעות שונים . המאפיינים האידיאליים של הארגון הבירוקרטי על פי ובר כללו היבטים אחדים : . 1 חלוקת עבודה והתמחות . . 2 ארגון המכוון על ידי כללים ותקנות . . 3 מכוונות לא אישית בעבודה . . 4 מערכת היררכית מוגדרת היטב של סמכות . . 5 יכולת טכנית ומכוונות לעבודה . . 6 הפרדת הבעלות על הארגון מהניהול שלו . בעוד שבמאפיין הראשון דנתי בהקדמה לפרק זה , הרי שהבנת ההיבטים האחרים ויישומם בבית הספר כארגון , תפנה את הזרקור להיבטים מו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ