הגדרות ומושגים של מבנה הארגון

בניסיונם למיין ולזהות תכונות משותפות למערכות ארגוניות , המשיגו הוגי דעות מתחום התיאוריה הארגונית את המבנה הארגוני בדרכים שונות . לדידם , " בכל ארגון קיים דפוס ממוסד פורמלי של סמכות וגוף רשמי של כללים ופרוצדורות שמכוונים לסייע להשגת המטרות של הארגון . ” ) . ) Harling , 1989 , p . 21 מבנה הארגון נתפס כתיאור מופשט של תפקידים וקשרי גומלין , כפי שהדגיש מיכאל פולאן באומרו : " אני משתמש במובן הסוציולוגי של מבנה כדי לכלול הסדרים , תפקידים , כספים ושליטה ארגונית , ומדיניות פורמלית שתומכת ולוחצת לשיפור ” ) . ) Fullan , 1992 , p . 124 המבנה הארגוני אינו קיים למען עצמו , אלא נועד לתמוך בתהליכי העבודה ובתיאום פעולותיהם של העובדים מתוך רצון משותף להשיג מטרות ארגוניות . בחינת המבנה הארגוני מתמקדת בשיקולים הפנימיים שמשפיעים על הדרך שבה ארגונים מובנים , על מנת לאפשר לבתי ספר היענות לדרישות חיצוניות המופנות כלפיו . המושגים הבסיסיים של מבנה ארגוני מספקים מסגרת לשליטה אנכית ותיאום אופקי של הארגון . נדון כאן בכמה מונחים על מנת להניח את התשתית לדיון על המודלים השונים שהוצעו להבנייתו של הארגון בכלל , ושל האר...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ