רשימת מקורות

אופלטקה , י ' . ) . ) 2008 התפתחות מנהל החינוך כשדה מחקר בישראל : ניתוח תוכן של מאמרים שהתפרסמו בכתב העת עיונים במנהל ובארגון החינוך במהלך שלושת העשורים האחרונים . עיונים במנהל ובארגון החינוך , . 9 - 26 , 30 קליין , י ’ . ) . ) 2008 בית ספר בניהול מבוזר : האצלת סמכויות . תל אביב : צ ’ ריקובר הוצאה לאור . תמיר , ע ’ . ) . ) 2009 ארגון בראש : תהליך התפתחותו של ארגון המורים העל יסודיים . תל אביב : הוצאת הספרים של ידיעות אחרונות . Arar , K ,. Shapira , T ,. Azaiza , F ,. & Hertz - Lazarowitz , T . ) 2013 ) . Arab women in management and leadership . New York : Plagrave - Macmillan . Bartlett , S ,. & Burton , D . ) 2012 ) . Introduction to education studies ) 3 nd . Ed ) . Los Angles : Sage . Bell , L . & Bush , T . ) 2002 ) . The policy context . In T . Bush & L . Bell ) eds . ) , The principles and practice of educational management ) pp . 1 – 14 ) . London : Paul Chapman Publishing . Blumberg , A . ) 1989 ) . School administration as a craft . Boston : Allyn and Bacon . Bolman , L . & D...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ