התפתחותו של תחום מינהל החינוך כתחום אקדמי בישראל

מינהל החינוך , כתחום מחקר אקדמי , חדר לקהילת החוקרים בארץ בשלהי שנות השישים של המאה העשרים , עת נפתחה התוכנית למינהל החינוך באוניברסיטה העברית בראשות פרופ ‘ רחל אלבויים – דרור . בשנת 1973 נחנך כתב העת של התחום בארץ - עיונים במינהל ובארגון החינוך , על ידי ד " ר יוסף גולדשטיין מאוניברסיטת חיפה , כשלצדו בשנות השבעים פרופ ‘ אלבויים – דרור ופרופ ‘ אריה לוי . בשנים אלו עסקו הכותבים בכתב עת זה בתרגום מגמות חינוכיות במינהל החינוך האמריקאי , בשביתת המורים העל – יסודיים ותוצאותיה ) ישראלי , חוברת , ) 1974 , 2 ברפורמה בבחינות הבגרות ) נבו , חוברת , ) 1976 , 3 ובאלטרנטיבות חינוכיות לנוער מחוץ לבית הספר ) איכילוב , חוברת . ) 1976 , 5 הכותבים אף עסקו בנושאים כתוכניות לימודים ) דורון , חוברת , ) 1978 , 6 ועמדות ותחושות של תלמידים ) פלד , חוברת : 1978 , 6 כפיר , לוי וחן , חוברת . ) 1977 , 5 בעוד שנושאים אלה התאימו לשיח של סוציולוגיה של החינוך , או של חוקרים מתחומים אחרים במדעי החינוך , הרי שנושאים השייכים למינהל החינוך כעומס הניהול בבית הספר העל – יסודי ) טריפון , גלי , וגפני , חוברת , ) 1977 , 5 הכשר...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ