המהפכה הפרשנית של גרינפילד

הביקורת על תנועת התיאוריה הובילה לתקופה חדשה במינהל החינוך . טענות כנגד חוסר היכולת של המחקר לזהות קשר בין משתנים ארגוניים ותפוקות לימודיות של בית הספר , הזנחת הממדים האתיים והמוסריים של המינהל , והיעדר תשומת לב לנושאים חינוכיים כפדגוגיה , תוכניות לימודים וההערכה ומיעוט התייחסות לשונות ) מגדרית , אתנית ( , הובילו לצורך בשיפור הידע ושימוש בנקודות מבט חדשות לחקר מינהל החינוך ) . ) Murphy , 1995 כפי שאירע בשלבי ההתפתחות הקודמים של התחום , כאשר העוסקים בתחום חשו תסכול גדל והולך או חוסר הלימה בין האמונות והתפיסות השולטות בתחום לבין התופעות המתפתחות בו הלכה למעשה , החלה מהפכה קונספטואלית , שתכליתה בניית מושגים ותיאוריות חדשות לשם הבהרת ההיבטים שלא קיבלו הסבר על ידי הקונספציות והמושגים של תנועת התיאוריה . עניינים רבים אינם מניחים את דעתם של העוסקים בתחום בשלב זה . הוגה הדעות הקנדי , תומאס גרינפילד , ביטא תסכול זה בכתביו באותה העת ) למשל , . ) Greenfi eld , 1984 הוא חש שארגונים הם הבניות חברתיות ולא ישויות אמיתיות , כי בעיות חשובות ודילמות חשובות של הפרקטיקה במינהל החינוך אינן זוכות להתייחסות ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ