התפתחות היסטורית של מינהל החינוך

הניסיון להבין את מהותו ומורכבותו של התחום המכונה מינהל החינוך מוביל אותנו להתבוננות בהיסטוריה האינטלקטואלית של תחום זה במאה השנים האחרונות , בעיקר בארצות הברית ובאנגליה . היסטוריה זו מתחילה בערך בתחילת המאה העשרים , מאה שבה רעיונות חדשים מבית מדרשם של מהנדסים ופסיכולוגים ארגוניים , הובילו להתפתחותה של חשיבה ניהולית רציונלית המחפשת עקרונות ניהול " נכונים ” בתעשייה ובסקטור הציבורי . היעדרם של כתבים רבים העוסקים בחקר המינהל החינוכי בבית הספר בעת ההיא נבעה , בראש ובראשונה , מהיעדרה של תפיסה ניהולית חינוכית , הנבדלת בצורה משמעותית ממקצוע ההוראה . במאה התשע – עשרה עדיין לא היה תפקיד מנהל בית הספר בארצות הברית מנותק מתפקיד המורה , והידע שנדרש לתפקודו לא היה שונה מזה הנדרש להוראה . את התפקיד מילא בדרך כלל מורה בחצי משרה , במקביל לעבודת ההוראה שבאחריותו , ועיקר עיסוקו היה בארגון תהליכי ההוראה – למידה בבית הספר וניהולם . ההכשרה המועטה שקיבלו מנהלי בתי הספר התמקדה בתוכניות לימודים ונושאים פדגוגיים , פילוסופיה יישומית , ותיאורים רפלקטיביים של מנהיגים חינוכיים בולטים באותה העת ) . ) Callahan & Butt...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ