הגדרות של מינהל החינוך כתחום ידע אקדמי

בטרם נפנה להכרת ההמשגות וההגדרות השונות של מינהל החינוך , אנו נדרשים עדיין להבחנה ברורה בין מינהל החינוך כתחום ידע אקדמי , לבין הכשרות המנהלים השונות הקיימות באוניברסיטאות ובמכללות רבות בעולם ובישראל . בעוד שהכשרת מנהלים מכוונת להכשרתם של בוגריה למילוי תפקידי ניהול בבית הספר , הרי שכבר הודגש כאן כי מינהל החינוך , כשאר תחומי הידע השייכים לאקדמיה , מכוון לאיסוף ידע אודות ההיבטים השונים של המינהל והניהול המתקיימים במוסדות חינוכיים . לעתים קרובות , הידע שנאסף ונשמר בתחום מינהל החינוך משמש להכשרתם של מנהלי בתי ספר עתידיים , ומכאן , שניתן להמשיג את מינהל החינוך כמדע חברתי יישומי . לאמיתו של דבר , מחקרים על הכשרת מנהלי בתי ספר תופסים חלק קטן בלבד מהמחקר במינהל החינוך . בסקירה עדכנית שביצעו ג ‘ וזף מרפי ומיכאל וריסנג ‘ ה ) Murphy & Vriesenga , 2006 ( בארבעה כתבי עת מרכזיים בתחום , הם מצאו כי בין השנים 1975 ועד 2002 רק שלושה אחוזים מהמאמרים שפורסמו בכתבי העת הללו עסקו בהכשרת מנהלים . מנהלים במערכת החינוך , כאנשי מקצוע אחרים , אמורים לכוון את התנהלותם בתפקיד על פי סטנדרטים מקובלים של ביצוע , המב...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ