תחום הדעת של מינהל ומדיניות החינוך

ברבות השנים הפך תחום המחקר של מינהל ומדיניות החינוך לתחום מחקר חשוב במדינות רבות בעולם , ואוניברסיטאות רבות ייסדו מחלקות ומסלולים למינהל החינוך . הצמיחה המהירה של התחום כמסלול אקדמי הנלמד באוניברסיטאות העלתה את שאלת טבעו הקונספטואלי והמידה שבה הוא מתבסס על יסודות אפסטימולוגיים חזקים . הוגים וחוקרים דנים בסוגיות הנוגעות לתחומי העניין הספציפיים של מינהל החינוך , במטרותיו , באסטרטגיות שבהן נוקטים חוקרים בתחום על מנת להשיג ידע , בגבולות התחום ובדרך שבה הידע הנצבר בתחום משפיע על הפרקטיקה הניהולית והארגונית בארגוני חינוך . בדומה למדעי החינוך האחרים , מינהל החינוך שואב את מקורותיו מטקסטים ודרכי שיח ממדעי חברה ורוח אחרים , בהם פילוסופיה , סוציולוגיה , פסיכולוגיה , מדעי המדינה , מינהל עסקים וכלכלה . מדעי המדינה תרמו לפיתוח מודלים של מדיניות חינוכית , לחקר הדינמיקה של מדיניות זו ברמה המקומית והארצית , ולהשפעתה על בית הספר , ועדי הורים וקבוצות עניין אחרות במערכת החינוך . תרומה מאוחרת של תחום זה באה לידי ביטוי בהבנת תהליכים מיקרו –פוליטיים בבית הספר וניהול קואליציות בארגון זה . מתחום הכלכלה שאב תח...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ