מינהל החינוך במרקם מדעי החינוך

משחר ימיה של האנושות , חינוכו של הדור הצעיר לצד חשיפתו לידע שהצטבר בחברה שבה חי , היוו אמצעי מרכזי וחיוני להמשכיותה של החברה ולחיזוק תרבותה ומנהגיה . במשך אלפי שנים למדו בני האדם זה מזה . תחילה היה זה ידע מעשי , הנחוץ לשם עצם קיומו של האדם , בעיקר בתחום החקלאות , המלאכה הפשוטה , המלחמה ועבודת בנייה ואחזקה . עבור המיעוט , כוונה הלמידה להעשרת הידע המופשט : הפילוסופי , ההיסטורי והחברתי , כאותם חכמי אתונה ורומא , נזירים ומלומדים באירופה של ימי הביניים ותלמידי חכמים בחברה היהודית לדורותיה . בדרך כלל , אנשים אלה חוו את הלמידה ביחידות , מול מורה או בקבוצות קטנות ; מי בעזרת המלמד שסר לביתו , מי באמצעות " החדר ” היהודי או המדרסה האיסלמית , ומי במסגרת קבוצות של משכילים , שדנו מבוקר עד ערב בסוגיות ברומו של עולם . העידן המודרני הביא עמו שינויים מרחיקי לכת בדרכי החינוך של הדור הצעיר ויצר מערכות חינוכיות גדולות ומורכבות ; תחילה בארצות הברית ולאחר מכן באירופה ) ,. Sadovnik et al . ) 2001 מבית ספר רב – גילי , הממוקם בביתן אחד , ובו מורה אחת , כזה המזכיר לצופי הסדרה " בית קטן בערבה ” את בית הספר שבו למ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ