הקדמה למהדורה השלישית

ארבע השנים מאז שיצאה המהדורה השנייה של יסודות מינהל החינוך היו שנים שבהן המשיכו שני שרי חינוך , גדעון סער ושי פירון בהעמקת רפורמת " אופק חדש " ובהשקת רפורמת " עוז לתמורה "” אשר שמו לה i כתכלית עיקרית לשנות את מבנה מערכת השעות בבית הספר היסודי והעל יסודי ולהטמיע למידה פרטנית כחלק בלתי נפרד מתהליכי ההוראה למידה המתקיימים בבית הספר . למותר לציין , כי ככל רפורמה , אף לרפורמותאלו השפעה על מנהיגותו החינוכית של מנהל בית הספר ועל התהליכים הארגוניים – פדגוגיים המתקיימים בבית הספר . זאת ועוד , למעלה משנה מאז כניסתו של שי פירון לתפקידו ומערכת החינוך רועשת גועשת לאור יוזמות חינוכיות רבות אותן מקדם השר , כלמידה משמעותית , מפעל קייטנות הקיץ , שינוי מבנה בחינות הבגרות , שינוי שיטת תקצוב בתי הספר , ועוד ועוד . גם ליוזמות אלה השפעות רבות על הנעשה בבית הספר ועל עבודתם של המנהלים והמורים . במהדורה השלישית של הספר יסודות מינהל החינוך מצאתי לנכון לחבר את הקורא הישראלי לשיח העכשווי בתחום המנהיגות והניהול החינוכי בארצות רבות מעבר לים , תוך עדכון הספר במחקרים מארבע השנים האחרונות . בין הנושאים שהורחבו במהדורה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ