ביבליוגרפיה

אבּן סעד . ( . ( 1918 כּתאבּ אל טבּקאת אל כּבּיר , כרך , 1 לידן : א . ג . בריל . ( ערבית ) אל קרטבּי , מ . ( . ( 1997 אל תדחקירה / על אדוה מות . ביירות . אסמר קעואר , נ . ( . ( 2001 תפיסת תגובות לאובדן בקרב יהודים וערבים : תרבות , ג ' נדר והמודל הדו מסלולי של השכול . עבודת גמר לקבלת תואר מ . א . אוניברסיטת תל אביב . בילו , י . וויצטום , א . ( 1999 ) חייו ומותו של " הגיבור הלאומי " פנים , , 11 עמ' . 54 - 46 ר , י . ( . ( 2011 המלצת ועדת ה " יזכור " – הנוסח המלא . אתר צבא הגנה לישראל , http : // www . idf . il / 1133 - 12620 - he / Dover . aspx ברום , ד ., קלבר , ר . וון דן באוט , י . ( . ( 1993 אובדן וטראומה : הדומה והשונה . בתוך : ר ' מלקינסון , ש ' רובין וא ' ויצטום ( עורכים ) . אובדן ושכול בחברה הישראלית ( עמ ' . ( 48 - 39 ירושלים : כנה / משרד הביטחון . ברוטין , ב . ( . ( 2003 על מזבח העם והמולדת : אנדרטות משותפות להנצחת " השואה והגבורה " ולנופלים במערכות ישראל . ישראל . 184 - 155 : 4 ברונשטין , ג . ( . ( 2002 כולם היו בנינו ? שיח שכולים ושקולי השכול . המשפט , . 65 - 54 , 13 גוהר , ל...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ