טבלאות 2 ו־3 משקפות את נקודות החתך להתאבלות אקטיבית (מסלול – II גורם 1) וקשיי תפקוד (מסלול .( I