טבלה :1 ציונים כלליים של ה־ TTBQ2-CG31 ונקודות חתך אפשריות לאבל מורכב