נספח המודל הדו־מסלולי לאובדן ושכול במחקר ובמדידה קלינית של תגובות לאובדן: שימוש בשאלונים TTBQ2-70 ו־TTBQ2-CG31

הפעולה ההדדית והסינרגיה בין תיאוריה , עבודה קלינית ומחקר אמפירי על אודות שכול , מקדמות את ההבנה שלנו לגבי ההשפעה של אובדן על האדם השכול . במקרה של המודל הדו מסלולי לשכול , מתפתח גוף מחקר המתייחס להיבטים של גישה זו , כדי להעריך טוב יותר את תהליכי האבלות ותוצאות השכול ( . ( Rubin & Shechory - Stahl , 2013 כל מחקר אמפירי על אובדן אפשר למעשה למקם במפה שתאפיין אילו מסלול וממדים נאמדים , אולם כאן בכוונתנו להתייחס למחקר שנבנה ספציפית לנקיטת גישה דו מסלולית , שהיא אינהרנטית באופן מהותי בתוך המודל עצמו . תקציר של מחקר ייצוגי עם המודל הדו מסלולי של שכול , שקדם לשנת אלפיים , דווח כבר בספרות המקצועית ( רובין , . ( Rubin , 1999 ) ( 1992 נספח זה מתמקד במחקר חדיש יותר , המוגבל לשימוש בשאלון הדו מסלולי של שכול ( Rubin et al , 2009 ) בגרסאות של ה , TTBQ ה TTBQ 2 - 70 וה -Bar Nadav )& TTBQ 2 CG 31 . ( Rubin , 2015 - 16 מחקר על אובדן עם שאלון המודל הדו מסלולי לשכול שאלון המודל הדו מסלולי לשכול ( -Two Track Bereavement Questionnaire - TTBQ ) עוצב כדי להעריך את התגובה לאובדן במשך זמן מנקודת המבט של המוד...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ