שער חמישי תרבות, חברה, אתגרים קליניים בישראל ובעולם