פרק שבעה עשר אובדן ושכול בקרב מוסלמים בישראל: קבלת רצון האל, חוויית היגון, והקשר המתמשך לנפטר

הקדמה בעולם המתאפיין במתחים תרבותיים , כלכליים וצבאיים משמעותיים , הצביעו הוגים רבים על שבר בנקודת המפגש בין התרבויות המערביות לתרבות המוסלמית ( . ( Huntington , 1998 ; Lewis , 2002 בארצות הברית , תפיסה זו נעשתה ברורה יותר מאז אירועי 11 בספטמבר והמלחמה בעיראק ובאפגניסטן . דברים רבים מחדדים את ההבדלים בין החברה המערבית למוסלמית . אחד מהם הוא הדגש על ערכים אינדיבידואליים אל מול ערכים קולקטיביים , וכן תמיכה בערכי המסורת מול ערכים מודרניים ומידת הסובלנות לפלורליזם ( . ( Lewis , 2002 ; Sacks , 2002 בניסיון להבין את השפעת הדת על התרבות ועל תפיסת עולמם ( weltanschauung ) של אנשים בחברה מסוימת , ניתן ללמוד רבות מחקר יחסים בינאישיים קרובים ומחקר משברים אנושיים ודרכי ההתמודדות איתם . התרבות המערבית והתרבות המוסלמית שמות דגש על חשיבותו וערכו של האדם האינדיבידואלי , ולשתיהן דרכים מפורטות להתמודד עם ההשפעה שמותיר מותו של אדם על קרוביו . בישראל יש חשיבות רבה להעמקת הידע וההבנה לגישה המוסלמית הערבית לאובדן באזורנו . מחסור בהבנה מעמיקה לגבי גישתה של כל תרבות לחוויות אנושיות מחדד את תחושת הזרות , בייחו...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ