טבלה 12.4 שלב השנים שלאחר האובדן והמודל הדו־מסלולי לאובדן ושכול