טבלה 12.1 שלב האנינות והקבורה והמודל הדו־מסלולי לאובדן ושכול