תרשים .12.1 השפעת האובדן וההסתגלות למוות של אחר משמעותי אצל אדם מאמין