מבוא לשער רביעי

בחלק זה אנו בוחנים את נושא האובדן והאבל בישראל . בפרק 12 נעסוק במנהגי האבל במסורת היהודית . פרק 13 דן בשואה ובהשלכותיה על החברה הישראלית בנושא האובדן והשכול . נמשיך בממשק שבין האבל הפרטי לאבל הציבורי , ונקדיש את פרקים 14 ו 15 להסתכלות באובדן ואבל הקשורים לשכול הצבאי בישראל . בעקבות כך , בפרק 16 נדון במגוון טקסי האבל של הרוב היהודי בישראל . הפרק שיסכם את החלק – פרק – 17 מוקדש למיעוט הגדול ביותר במדינה , המוסלמים , ומציג תמונה של אובדן ושכול בקרב המוסלמים בישראל .  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ