פרק אחד עשר טיפול משפחתי־מערכתי באבל

הקדמה עד כה דנו בעיקר באבל ושכול כפי שהפרט חווה אותם . אולם ההכרה בחשיבות ההקשר המשפחתי בשכול וההשפעה שלו על היחיד השכוּל , תופסות מקום מרכזי כנושא למחקר ולעשייה הקלינית (; Benbow & Goodwillie , 2010 Malkinson , 2007 ; McBride & Simms , 2001 ; Rosenblatt , 2005 ; Walsh . &( McGoldrick , 2004 כפי שציינו לאורך כל הספר , אבל הוא תהליך מתמשך של עיבוד מחדש של מערכת היחסים עם המת , הכולל עיבוד מחדש של מערכות יחסים עם בני המשפחה שעודם בחיים , כמו גם ארגון מחדש של החיים בלי המת . מן הפרספקטיבה הזאת , אבל לאחר אובדן בעקבות מוות הוא תהליך תוך אישי ובינאישי כאחד ( . ( Rubin & Malkinson , 2001 יתרה מזאת , הוא חוויה פנימית המתרחשת בתוך ההקשר שהמשפחה , חבריה והמורשת והתרבות הייחודיות להם מהווים חלק ממנו . קיימת השפעה הדדית בלתי פוסקת בין אבלו של יחיד לבין המשפחה . במילים אחרות , התערבות אחרי אובדן בעקבות מוות , גם אם היא מתבצעת כאשר מטופל יחיד או כמה מטופלים נמצאים הלכה למעשה בחדר , וגם אם לאו , היא תמיד עניין משפחתי . עדשותיהם של המטפלים צריכות להיות רחבות דיין כדי להביא בחשבון ולהעריך את המערכת המ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ