פרק שביעי טיפול פסיכודינמי: היבטים מסורתיים בינאישיים והתייחסותיים של המפגש

פרק זה בוחן את מאפייני הטיפול הדינמי שהם בעלי רלוונטיות ומועילים להתערבות טיפולית עם אבלים . תרומתה המקיפה ביותר של הפסיכואנליזה היא התמקדותה במורכבות הכוחות המשפיעים ומניעים את החוויה וההתנהגות האנושית מתוך פרספקטיבה תוך נפשית . המסורת הפסיכודינמית מדגישה שהבנתנו המודעת את עצמנו ואת חיינו היא גורם מארגן חשוב , אך חלקי בלבד , של חוויית חיינו . מימי כתביו המוקדמים של פרויד ועד ימינו , אנחנו , כתרבות המערב , הגענו להשלמה עם העובדה שאנו נתונים להשפעות של כוחות נפשיים ופסיכולוגיים , שאין ביכולתנו לשלוט בהם באופן מלא ( . ( Gabbard , 2014 גישת הקורפוס הפסיכודינמי למערכות יחסים בינאישיות כוללת השקפת עולם מפותחת היטב , הרואה במערכות היחסים האלה , שכונו היסטוריית " יחסי אובייקט " ( המושג עדיין נפוץ מאוד ולא שייך לעבר ) , את גרעין ההתפתחות האנושית וארגון האישיות (; Bowlby , 1969 , 1973 , 1980 ; Frankiel , 1994 . ( Mitchell , 1988 ; Sandler & Sandler , 1978 חשיבותן של מערכות יחסים בינאישיות להתפתחות האינדיבידואל ולרווחתו לאורך חייו מרכזית לשכול . זאת , בשל טבעו הבינאישי של האובדן . ההיבטים המודעי...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ