מבוא לשער שלישי

חלקו השלישי של הספר מוקדש לפיתוח ההשלכות של מה שהצגנו בשני החלקים הקודמים על מגוון מודלים של טיפול פסיכולוגי . חמשת הפרקים בחלק זה כוללים חומר קליני רב להמחשת המושגים והאופן שבו הם משמשים הלכה למעשה . ההצגה של מודלים שונים מביעה את אמונתנו בכך שאין מודל נכון אחד לשימוש בעבודה עם אבלים , אלא מגוון רחב של מודלים , המאפשר למטפל להתאים את הטיפול התאמה אישית לכל מטופל . פרק 7 מציג פרספקטיבה פסיכודינמית בעלת מושגים ויישומים טיפוליים הרלוונטיים כמעט לכל המטפלים . במקרה המוצג נשקלים עבר והווה , מודע ולא מודע , אז ושם וכאן ועכשיו . פרקים 8 ו 9 מתייחסים לגישה הקוגניטיבית התנהגותית , המדגישה את מרכזיותן של קוגניציות בהבנה של מצוקה רגשית בטיפול באבל ושכול . בפרקים משולבות תובנות ואסטרטגיות של גישת טיפול קוגניטיבי התנהגותי רציונלי אמוטיבי ( , ( Rational Emotive Behavior כמו גם דמיון מודרך וקשיבוּת ( . ( mindfulness פרק 10 דן בגישה האסטרטגית האינטגרטיבית ( , ( strategic integrative המשלבת מושגים , כלים וניתוחים מבניים של צורכי המטופלים , כדי להמחיש את תרומתה לטיפולים באבל ושכול , תוך הדגמה של יישו...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ