פרק חמישי טראומות בשכול: הקשר הבינאישי

תגובה פוסט טראומטית , יבחן דברים נוספים על מנת להסביר את הגורמים החיצוניים ואת גורמי הסיכון האישיים ( הקשורים להיסטוריה של האדם , לאישיותו , לסגנון התמודדותו , למאפייני התנהגות , לדפוסי קוגניציה , לתגובה פיזיולוגית ועוד ) . מאפיינים אלו תורמים לפיתוח תסמונת פוסט טראומטית ומצטרפים למנגנונים שבאמצעותם האירוע ופרשנותו יוצרים את התגובה שאנחנו רואים כפוסט טראומה . אירועים בפני עצמם אינם מסבירים מדוע אנשים מסוימים מפתחים תגובת דחק קשה לאירוע מסוים , ואילו אחרים אינם עושים זאת . כלומר , נדרשת תגובה של האדם המערבת תגובות פיזיולוגיות , התנהגות ופרשנות ודפוסי חשיבה , שלרוב מתווכת ברמה המודעת והבלתי מודעת , כדי שהאירוע יפעל כגורם לפיתוח התגובה הפוסט טראומטית עצמה . מרכיב ההלם המתלווה לאירועים , סדר הגודל של הפגיעה , ערעור תפיסת העולם ומהלך החיים ומשך הזמן שהתגובות נמשכות משחקים תפקיד בהגדרת טראומה ככזאת . התרומה האינדיבידואלית או האידיופתית לחוויית התגובה לדחק טראומטי , המתבטאת בתגובתו הייחודית של האינדיבידואל , מושפעת ומתווכת על ידי מגוון מאפיינים ותגובות רגשיות , שיש בהם כדי לבלום ולשכך לחצים ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ