טבלה 3.4 טבלת קידוד הערכת האבל על פי המודל הדו־מסלולי עבור אנשי טיפול