תרשים 3.2 העניין של טניה כיוון לעבר התמקדות עיקרית במסלול הראשון