מבוא לשער שני

חלקו השני של הספר כולל ארבעה פרקים המציגים את המודל הדו מסלולי לאובדן ושכול , ומפתחים את ההבנה והיישום הקליני שלו . המסלול הראשון במודל הדו מסלולי מתייחס לתחום התפקודי ולסימפטומים , והמסלול השני מתייחס לקשר בין האבל לאדם שמת . המודל התגבש בעקבות מחקר וראיונות עם אימהות שכולות שאיבדו תינוקות למוות בעריסה . בראש השער מוצגת תמונתן של שתי אחיות , אימהות טריות , הנמצאת בגלריית טייט בלונדון . יצירה זו מבטאת בצורה ויזואלית את הרעיון העומד מאחורי המודל ( , Rubin , ( 1981 , 1984 כמו גם את העצמאות והתלות ההדדית שבתחומים הנחקרים . כמו שתי אחיות , או שתי אימהות , כל אחת עם ילדהּ שלה , הכוונה היא להשוות ולהעריך את הקשרים בין התפקוד הביו פסיכו חברתי ( המסלול הראשון ) ובין הקשר למת ( המסלול השני ) . שלושת הפרקים הבאים ( 4 , 3 ו 5 ) עוסקים בשכול ובמערכת הקשרים שבין טראומה לשכול בעזרת תיאורי מקרים הכלולים בכל פרק . הפרק האחרון בשער זה ( פרק 6 ) מדגים עבודה קלינית באמצעות המודל .  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ