שער שני המודל הדו־מסלולי לאובדן ושכול: להמשיך את הקשרים ולהמשיך בחיים