פרק שני תפיסות שכול בימינו

מהם הדברים החשובים ביותר שהמטפל צריך לדעת בהתערבות טיפולית עם אבלים ? תמצית תשובתנו לשאלה זו מובאת בפרק זה , שבו נעסוק בנושאים ובמחלוקות המאפיינים את הידע והפרקטיקה הנוכחיים בתחום האובדן והשכול . רבים מן הנושאים הללו מהדהדים לאורך הספר כולו , והם תוצר של ההתקדמות בתיאוריה , במחקר ובהתערבות הטיפולית . בפרק זה מטרתנו לערוך סקירה שתבטא את הדינמיקה ואת ההתפתחויות המתרחשות בתחום האובדן והשכול כיום . הפרק מחולק לחמישה חלקים , לפי הנושאים הבאים : ( 1 ) נכון ולא נכון בתגובת האבל ; ( 2 ) המרכזיוּת של מערכות היחסים הבינאישיות ; ( 3 ) הפוטנציאל לשינוי בעקבות אובדן ; ( 4 ) כיצד לאפשר אבל ושכול מסתגלים ; ( 5 ) אתיקה ושכול . האם יש נכון ולא נכון בתגובת האבל ? האם אפשר לדבר על נכון ולא נכון בתגובת האבל ? פעמים רבות אנשים נוהגים לקבוע מה נכון ומה לא נכון בתגובה לאובדן , הן כדעתם הפרטית והן כגישות קליניות ( . ( Rubin & Schechter , 1997 ; Wikan , 1988 יחס החברה קובע שתגובות מסוימות הולמות , מתאימות ונורמליות , או מופרזות , קיצוניות , לא נורמליות וכן הלאה . חוקרים וקלינאים מקבלים החלטות דומות רבות , גם א...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ