שלמי תודה

ספר זה הוא שילוב חוויות החיים של הכותבים , כפי שנצרפו בכור ההיתוך של ניסיונם האישי , האינטלקטואלי והטיפולי , ומשום כך ראוי להכיר בחלק מן החוויות האלה . כוחות רבים שימשו ליצירתו של הספר ולהשפעה על האופן שבו אנחנו מבינים אובדן ושכול וחולקים את ההבנה הזאת איתכם , הקוראים . אנחנו עושים זאת תחילה בלשון רבים , פה אחד , ולאחר מכן ממשיכים לדבר בקולותינו האינדיבידואליים כבריות ייחודיות , שכן כולנו כאלה . מבחינה מקצועית , אנחנו מכירים תודה למורינו , למטופלים שלנו , לעמיתים שלנו , למדריכים שלנו ולאלה שאותם הדרכנו בעצמנו . מכולם למדנו הרבה על פניו האנושיים של האובדן וכיצד להביע את מה שאנחנו יודעים , ועדיין למדים , בפני עצמנו ובפני אחרים . המשותף והייחודי בשכול מייצגים את שני הקטבים של אובדן הבינאישי הראויים לתשומת לבנו , להבנתנו ולכבוד מצדנו . ענווה בפני הכאב והגעגועים שבשכול היא דבר שלומדים שוב ושוב במהלך הזמן בקוטב אחד . וכבוד לחוסן האנושי – ליכולתם של אנשים להתמודד , לצמוח ולהתפתח – זוכה להערכה מלאה יותר בהקשר של מערכת היחסים הטיפולית , והוא מאפיין את הקוטב השני . התנאים הייחודיים של הטיפול הנפ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ