תוכן העניינים

מבוא 9 שלמי תודה 11 על אודות הכותבים 15 שער ראשון : הבחירה בחיים אחרי אובדן 17 מבוא לשער ראשון 19 פרק ראשון : אהבה – ואובדן – וחיים 21 פרק שני : תפיסות שכול בימינו 41 שער שני : המודל הדו מסלולי לאובדן ושכול : להמשיך את הקשרים ולהמשיך בחיים 57 מבוא לשער שני 59 פרק שלישי : מבוא לתיאוריה וליישום הקליני של המודל הדו מסלולי לאובדן ושכול 61 פרק רביעי : יחסי הגומלין בין טראומה לאבל : תיאוריה ופרקטיקה קליניות 85 פרק חמישי : טראומות בשכול : הקשר הבינאישי 103 פרק שישי : התערבות טיפולית במערכת היחסים הנמשכת עם הנפטר 119 שער שלישי : שילוב של גישות טיפוליות שונות עם תובנות של המודל הדו מסלולי לאובדן ושכול 141 מבוא לשער שלישי 143 פרק שביעי : טיפול פסיכודינמי : היבטים מסורתיים בינאישיים והתייחסותיים של המפגש 145 פרק שמיני : גישה קוגניטיבית התנהגותית : טיפול רציונלי אמוטיבי התנהגותי 171 פרק תשיעי : טיפול קוגניטיבי : דמיון מודרך וקשיבות 193 פרק עשירי : התערבויות אסטרטגיות המשלבות יישום של כתיבת מכתבים , טקסי פרידה ומטפורות 209 פרק אחד עשר : טיפול משפחתי מערכתי באבל 233 שער רביעי : אובדן ואבל בישראל 251...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ