א. אפליה סטטיסטית

כאשר מעסיק חושב שלקבוצה מסוימת באוכלוסייה יש כישורי עבודה גבוהים יותר מאשר לכלל האוכלוסייה , ייתכן שהנחה זו תגרום לו להעדיף מועמדים מקבוצה זו בקבלה לעבודה . כך בעצם ייראה מצב של אפליה סטטיסטית . נזכור כי כאשר מעסיק צריך לשכור עובדים חדשים הוא אינו יודע במדויק מה כושר עבודתם , והניסיון להשיג את המידע הזה ( באמצעות מבחנים או ראיונות למשל ) כרוך בעלויות למעסיק . מעסיקים ישתמשו באמונותיהם כחלק מתהליך המיון גם אם הם יודעים שהמתאם בין מאפיין הקבוצה שעליו הם מסתמכים ובין כישורי העבודה הוא חלקי בלבד . כדי להמחיש זאת נניח שתי קבוצות . דעתו של המעסיק לגבי התפלגות כישורי העבודה בקרב שתי הקבוצות נראית באיור . 9 . 4 המעסיק מאמין כי כישורי העבודה של פרטים מקבוצה B גבוהים בממוצע מאלו של פרטים מקבוצה . A עם זאת , המעסיק מאמין גם כי יש בקבוצה A יש פרטים שכישוריהם עולים על אלה של פרטים אחרים מקבוצה . B אבל בהיעדר אינפורמציה נוספת , המעסיק יעדיף לשכור עובדים מקבוצה B ולא עובדים מקבוצה A בטענה שבכך הוא ממקסם את רווחיו . גם אם התפלגויות כישורי העבודה של שתי הקבוצות זהות , כל עוד המעסיקים מאמינים שיש הבדל ב...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ