הערות

ולשיטה שבנקטה כאן ברמיזות הביבליוגראפית היא ציון שמו של המחבר ושנת פרסום הספר , " קל על הקורא למצוא & ת הפרטים הביבליוגראפיה המלאים ברשימה הביבליוגראפית שלהלן המסודרת לפי א " ב שמות המחברים ושנת הופעת פרסומיהם . לזיהוי המקורות המופיעים בקיצורים וראשי ' חיבות - עיין להלן ברשימה הקיצורים . מבוא על חקיקת החוקה , סעיפיה הנוגעים לקיום היהודי ותהליך ההגירה עיין בנזפירם אבבי , > , 119 ט 2 פרקים א ' וב ' . תזכירם של א ' לאזארוס , ( , ( A . Lazarus אלפרד ור בנימי ! זהרב אדמרכד שזייר , ( Edmund , ( Scheuer נשיא הקהילה ומנהל בית הספר של הקהילה היהודית הולי פלוסים ( Efcbicw Cong regal ion , Holy Blossom ) בטורונטו , נדפס בעיתון Daily Mail anil Empire מיום 12 ביוני . 1897 עיין : : Pfeffer . i % t ) , pp . 12 - 25 וכן ראה ; . Bianshard , 1 % 3 ועיין שם בנספוו , החלטה ביח ' המשפט העליון מיום 25 . 6 , 1962 ( עמי , { 215 - 195 נו & ה התפילה שנדון שם היה " אלוהים הכל יכול , אנו מגירים כתלותנו בך ואנו מבקשים את ברכתך עלינו , על הורינו , על מורינו ועל ארצנו " . עיין ברכת הנשיא ריגן שנתפרסמה בעיתון , Bosto...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי